Systemy

Oferta naszych systemów

SSP - system sygnalizacji pożaru


System Sygnalizacji Pożaru (SSP), to jeden z podstawowych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych na obiektach celem zwiększenia bezpieczeństwa budynku. Ma za zadanie wczesne wykrycie zagrożenia pożarowego, jego sygnalizację oraz przekazanie informacji do Państwowej Straży Pożarnej. System SSP często zintegrowany jest z pozostałymi systemami przeciwpożarowymi takimi jak: oddymiania, napowietrzania, gaszenia.

KD - system kontroli dostępu


System Kontroli Dostępu (KD) zapewnia zabezpieczenie dostępu do pomieszczeń budynku przez osoby nieuprawnione. Dostęp do chronionych stref może odbywać się za pomocą kart zbliżeniowych, kodów numerycznych, czy odczytu cech biometrycznych.

CCTV - system telewizji dozorowej


System telewizji dozorowej (CCTV) zwany też systemem monitoringu wizyjnego, obrazuje i zapisuje zdarzenia z określonych obszarów budynku. Rozróżnia się systemy analogowe i cyfrowe ( IP). System CCTV umożliwia także analizę obrazu taką jak detekcja obiektu, wykrywanie ruchu, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.

DSO - dźwiękowy system ostrzegawczy


Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) służy do nadawania komunikatów informacyjnych i ostrzegawczych. Mogą one być nadawane w sposób automatyczny w momencie zagrożenia pożarowego lub przez użytkownika. System DSO zapewnia szybką ewakuację osób z budynku.

SSWiN - system sygnalizacji włamania i napadu


System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) sygnalizuje i przekazuje do użytkownika bądź odpowiedniej firmy ochroniarskiej zdarzenia nieuprawnionego wejścia w strefy objęte nadzorem. System ten zwiększa poziom bezpieczeństwa budynku.

LAN - system okablowania strukturalnego


System okablowania strukturalnego (LAN) stosowany jest do przesyłania danych komputerowych pomiędzy różnymi systemami i urządzeniami na budynku. Wykorzystywany jest też do transmisji głosowej (IP).

BMS - system zarządzania budynkiem


System zarządzania budynkiem (BMS) służy do nadzoru i integracji wszystkich systemów budynkowych. Zarządza instalacjami technologicznymi budynku takim jak wentylacja, klimatyzacja, ciepło technologiczne, a także pozostałymi systemami budynkowymi np. oświetlenie, energetyka, media. Kluczowym elementem systemu BMS jest stanowisko z wizualizacją. Użytkownik ma możliwość nadzoru lokalnie bądź zdalnie np. z poziomu przeglądarki internetowej.

AV - system audio video


System Audio-Video (AV), to system prezentacji obrazu i dźwięku. Pozwala on na integrację wszystkich urządzeń audio-video. Celem integracji jest zapewnienie komfortu i funkcjonalności użytkowania.

RTV-SAT - system telewizji naziemnej i satelitarnej


System telewizji naziemnej i satelitarnej (RTV-SAT) ma za zadanie emisję sygnału programów telewizyjnych i radiowych. Cyfrowa telewizja naziemna DVB-T zastępuje tradycyjną telewizję analogową. Telewizja satelitarna wykorzystując sztuczne satelity Ziemi dociera do obszarów, gdzie telewizja naziemna ma niewystarczający poziom sygnału.

SMART - system inteligentnego domu


System inteligentnego domu (SMART), to sieć połączonych ze sobą urządzeń, które odpowiadają za różne funkcje. Domownik za pomocą swojego systemu może np. regulować oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, roletami, systemem audio-video oraz innymi urządzeniami. Celem systemu SMART jest automatyzacja i zwiększenie komfortu życia.